Åsmund Borgen Gjerde

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Åsmund Borgen Gjerde har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Politisk kultur i historieforskning: godkjente et endringsforslag 16. januar 2018
  2. Husnes-saken: oppdatert 21. desember 2017
  3. Eva Scheer: oppdatert 6. desember 2017
  4. Eva Scheer: publisert 6. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Arbeiderbevegelsens historie 25
  2. Historievitenskap 119
  3. Norges historie fra 1945 til 1970 28

Biografi

Åsmund Borgen er stipendiat i historie ved UiB, der han skriver avhandling om forestillinger om sionisme og Israel på den norske venstresiden, 1930—1975. Hans siste publikasjon er artikkelen "The Politics of Explanation: Histories of the European Left and Israel"(Rethinking History, 2017: http://dx.doi.org/10.1080/13642529.2017.1342956). For mer info, se: uib.academia.edu/ÅsmundG