Åsmund Borgen Gjerde

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Åsmund Borgen Gjerde har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. fagbevegelsen: oppdatert 21. oktober 2021
  2. fagbevegelsen: oppdatert 21. oktober 2021
  3. husmorferie: redigerte og publiserte et endringsforslag 2. oktober 2020
  4. historiedidaktikk: godkjente et endringsforslag 3. februar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Arbeiderbevegelsens historie 35
  2. Historieorganisasjoner og -tidsskrift 12
  3. Historievitenskap 25
  4. Norges historie fra 1945 til 1970 32

Biografi

Åsmund Borgen Gjerde er gjesteforsker ved UiB, der han forsker på norsk studentpolitikks historie. I 2019 disputerte han for doktorgraden med avhandlingen 'The Meaning of Israel: Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968'. Han har publisert artikler i tidsskriftene Patterns of Prejudice, Rethinking History og Nordisk østforum, samt i antologien Socialist Imaginations. For mer info, se: uib.academia.edu/ÅsmundG