Eivind Thomassen

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Eivind Thomassen har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

 1. økonomisk vekst: oppdatert 23. november 2022
 2. alternative statsbudsjetter: publisert 23. november 2022
 3. statsbudsjett: oppdatert 30. september 2022
 4. Norges Bank: oppdatert 24. mars 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

 1. Økonomisk historie 47
 2. Økonomisk politikk 82

Biografi

f. 1986. Førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norgeo. Doktorgrad UiO (2021). Har forsket på norsk økonomisk og politikk i mellom- og etterkrigstid, i hovedsak pengepolitikk, inntektspolitisk samarbeid og oljepolitikk.

Utvalgte publikasjoner:
 • Thomassen, E. (2022) Middel og mål: Statoil 1972-2001 (Universitetsforlaget, under utgivelse)
 • Thomassen, E. (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.
 • Thomassen, E. og L. F. Øksendal (2017) Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017 (Pax)
 • Lie, E., J. Kobberrød, G. Rongved og E. Thomassen (2016) Norges Bank 1816-2016 (Fagbokforlaget)
 • Lie, E. & Thomassen, E. (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review. 64(2).
 • Thomassen, E. (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.
 • Thomassen, E. (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift 92(3).