Eivind Thomassen

stipendiat, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Eivind Thomassen har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

 1. handel - historie: godkjente et endringsforslag 26. juni 2020
 2. styringsrente: oppdatert 23. mai 2020
 3. Bretton Woods-avtalen: oppdatert 23. mai 2020
 4. gullstandard: oppdatert 23. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

 1. Økonomisk historie 47
 2. Økonomisk politikk 76

Biografi

f. 1986. Stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo, mastergrad samme sted (2012). Har forsket på norsk økonomisk politikk i mellom- og etterkrigstid, i hovedsak pengepolitikk og inntektspolitisk samarbeid. Skriver avhandling om forholdet mellom Statoil og norske myndigheter.

Utvalgte publikasjoner:
 • Thomassen, E. (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.
 • Thomassen, E. og L. F. Øksendal (2017) Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017 (Pax)
 • Lie, E., J. Kobberrød, G. Rongved og E. Thomassen (2016) Norges Bank 1816-2016 (Fagbokforlaget)
 • Lie, E. & Thomassen, E. (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review. 64(2).
 • Thomassen, E. (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.
 • Thomassen, E. (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift 92(3).