Frode Weium

Førstekonservator, fagansvarlig, Norsk teknisk museum

Frode Weium har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gretsch: oppdatert 8. juli 2022
  2. Nilsen-gitaren: oppdatert 8. juli 2022
  3. ondes martenot: oppdatert 13. april 2022
  4. Gibson: oppdatert 13. april 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektroakustiske musikkinstrumenter før 1960 17

Biografi

Frode Weium (f. 1969) er avdelingsleder ved Norsk Teknisk Museum i Oslo. Han har vært ansatt ved museet siden år 2000, og har arbeidet med ulike emner innen teknologi- og vitenskapshistorie. 

Weium disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2017. Temaet for avhandlingen Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? var introduksjonen og resepsjonen av elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940.

Sammen med Tim Boon har Weium vært redaktør for boken Material Culture and Electronic Sound, utgitt av Smithsonian Institution Scholarly Press / Rowman & Littlefield Publishers, Inc. i 2013 (paperback 2016).