Frode Weium

fagansvarlig

Frode Weium har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nilsen-gitaren: publisert 11. november 2017
  2. theremin: oppdatert 11. november 2017
  3. elektroniske musikkinstrumenter: endringsforslag 11. november 2017
  4. Hammond-orgel: oppdatert 11. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektroakustiske musikkinstrumenter før 1960 9

Biografi

Frode Weium (f. 1969) er førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum i Oslo. Han har vært ansatt ved museet siden år 2000, og arbeider med ulike emner innen teknologi- og vitenskapshistorie. 

Weium disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2017. Temaet for avhandlingen Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? var introduksjonen og resepsjonen av elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940.

Sammen med Tim Boon har Weium vært redaktør for boken Material Culture and Electronic Sound, utgitt av Smithsonian Institution Scholarly Press / Rowman & Littlefield Publishers, Inc. i 2013 (paperback 2016).