Oddvar Førland

Professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Oddvar Førland har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Forebyggende hjemmebesøk til eldre: publisert 1. november 2019
  2. Statens seniorråd: oppdatert 26. oktober 2019
  3. Statens seniorråd: oppdatert 26. oktober 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Eldreomsorg 6

Biografi

Oddvar Førland er sykepleier og sosiolog. Han arbeider som forsker ved Senter for omsorgsforskning, vest ved Høgskulen på Vestlandet og som professor ved VID vitenskapelige høgskole. Hans forskningsinteresser  omhandler offentlig organisering og tjenesteutvikling, med vekt på kommunale helse- og omsorgstjenester og eldreomsorg. Han er også emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og ansvarlig redaktør i Tidsskrift for omsorgsforskning.