Oddvar Førland

Professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Oddvar Førland har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. eldreomsorg: oppdatert 9. desember 2022
  2. eldreomsorg: oppdatert 11. november 2020
  3. eldreomsorg: oppdatert 10. november 2020
  4. eldreomsorg: oppdatert 10. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Eldreomsorg 5

Biografi

Oddvar Førland er sykepleier og sosiolog. Han arbeider som forsker ved Senter for omsorgsforskning, vest ved Høgskulen på Vestlandet og som professor ved VID vitenskapelige høgskole. Hans forskningsinteresser  omhandler offentlig organisering og tjenesteutvikling, med vekt på kommunale helse- og omsorgstjenester og eldreomsorg. Han er også emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og ansvarlig redaktør i Tidsskrift for omsorgsforskning.