Martinus Løvik

fagansvarlig, NTNU

Martinus Løvik har skrevet 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. straksallergiske reaksjoner: oppdatert 21. januar 2019
  2. straksallergiske reaksjoner: oppdatert 21. januar 2019
  3. høysnue: oppdatert 21. januar 2019
  4. intoleranse: oppdatert 13. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Allergologi 53

Biografi

Martinus Løvik  (f. 1943) er professor emeritus  og underviser ved Institutt for Kreftforskning og molekylærmedisin under Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.  Fra 2000 til pensjon i 2013 var han professor II i Allergi- og infeksjonsimmunologi samme sted. Han er medlem av Vitenskapskomiteen for matsikkerhet, Faggruppe for ernæring, ny mat, dietetiske produkter og allergi. Hans hovedstilling fram til 2013 var som avdelingsdirektør ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Løvik er av utdanning lege fra Universitetet i Oslo, med doktorgrad i immunologi, og to års forskningsopphold i USA. Han har publisert nærmere 200 vitenskapelige artikler og veiledet omlag 20 doktorgradsstipendiater, og har ledet en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Viktigste forskningsområder har  vært luftforurensingens betydning for allergiutvikling, miljøgifters påvirkning av immunforsvaret, og matallergi. Løvik var fra 2001 - 2012 medlem av det europeiske matsikkerhetsorganet EFSAs ekspertgruppe for ernæring, ny mat og allergi, og fra 2012-2015 ekspertgruppen for genmodifisert mat, og fram til dags dato medlem av spesielle arbeidsgrupper under EFSA. Han har ellers vært medlem av en rekke ekspertgrupper for bl.a. WHO og amerikanske miljømyndigheter. Løvik var medarbeider i nyeste utgave av Medisinsk ordbok (Samlaget, 2011).  - Løvik er fagansvarlig for allergi fra 2017. Han kan kontaktes på e-post martloev@online.no