Martinus Løvik

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, NTNU

Martinus Løvik har skrevet 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. sesamallergi: oppdatert 28. mars 2023
  2. skaldyrallergi: oppdatert 16. februar 2023
  3. skaldyrallergi: oppdatert 16. februar 2023
  4. Hallvard - norsk helgen: kommentert 15. februar 2023
All aktivitet

Biografi

Martinus Løvik  (1943–2023) var professor i medisin ved Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.  Fra 2000 til pensjon i 2013 var han professor II i Allergi- og infeksjonsimmunologi samme sted. Han var medlem av Vitenskapskomiteen for matsikkerhet, Faggruppe for ernæring, ny mat, dietetiske produkter og allergi. Hans hovedstilling fram til 2013 var som avdelingsdirektør ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hans viktigste forskningsområder var luftforurensingens betydning for allergiutvikling, miljøgifters påvirkning av immunforsvaret, og matallergi. Løvik var fagansvarlig for allergi fra 2017 til 2023.