Tore Haug

Dr. philos., fagansvarlig, Havforskningsinstituttet

Tore Haug har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. nebbhval: oppdatert 9. oktober 2020
  2. nebbhvaler: oppdatert 22. september 2020
  3. nebbhvaler: oppdatert 22. september 2020
  4. finnhvaler: oppdatert 21. september 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hvaler og seler 81

Biografi

Hovedfag om hval ved Universitetet i Oslo i 1978. Arbeidet deretter som forsker ved Universitetet i Tromsø med problemstillinger knyttet til fiskebiologi (særlig kveite og blåkveite) og arktiske fiskesamfunn, doktorgrad om kveitas biologi ved Universitetet i Tromsø i 1989. Ansatt ved Havforskningsinstituttetes avdeling i Tromsø fra 1989, arbeids-område har vært forvaltningsrettet og -relevant forskning på hval og sel i norske farvann (tallrikhet, produksjonsevne, økologi). Leder i dag  Havforskningsinstituttets forskningsgruppe på sjøpattedyr og er ansvarlig for rådgivning om sel og hval til norske forvaltnings-myndigheter. Har en viktig rolle som vitenskapelig bidragsyter i viktige forvaltningsorganer som ICES, NAMMCO og IWC. Hadde en professor II stilling ved Universitetet i Tromsø i perioden 1993-2015.