Jon Bech

fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 283 artikler

Nylig aktivitet

  1. Harriet Elisabeth Berg: oppdatert 25. juni 2021
  2. Gunn Jorid Roset: oppdatert 25. juni 2021
  3. Hans Jacob Frydenlund: godkjente et endringsforslag 24. juni 2021
  4. Hilde Haraldstad: oppdatert 7. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i diplomati 49
  2. Diplomater 364
  3. Diplomati 2

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com