Jon Bech

fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 115 artikler

Nylig aktivitet

  1. Wegger Christian Strømmen: oppdatert 9. juli 2018
  2. Knut Hauge - norsk diplomat: oppdatert 4. juli 2018
  3. Andreas Gaarder: oppdatert 2. juli 2018
  4. Kikkan Haugen: oppdatert 2. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i diplomati 42
  2. Diplomater 315
  3. Diplomati 3

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com