Jon Bech

fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. Morten von Hanno Aasland: oppdatert 30. november 2017
  2. Odd-Inge Kvalheim: oppdatert 29. november 2017
  3. Knut Mørkved - diplomat: oppdatert 25. november 2017
  4. Willy Johan Fredriksen: oppdatert 18. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i diplomati 37
  2. Diplomater 298
  3. Diplomati 2

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com