Jon Bech

tidligere fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 358 artikler

Nylig aktivitet

  1. konsulat: godkjente et endringsforslag 2. januar 2022
  2. Christian Berg-Nielsen: oppdatert 31. desember 2021
  3. Ingrid Rønnaug Ofstad: oppdatert 31. desember 2021
  4. Eivinn Berg: oppdatert 31. desember 2021
All aktivitet

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com