Jon Bech

fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Karsten Klepsvik: oppdatert 17. oktober 2017
  2. Jan Bugge-Mahrt: godkjente et endringsforslag 16. oktober 2017
  3. Jan Bugge-Mahrt: godkjente et endringsforslag 16. oktober 2017
  4. Sten Fredrik Lundbo: oppdatert 15. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i diplomati 31
  2. Diplomater 291
  3. Diplomati 2

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com