Jon Bech

fagansvarlig

Jon Bech har skrevet 276 artikler

Nylig aktivitet

  1. Anita Nergaard: oppdatert 30. april 2021
  2. Eivind S. Homme: oppdatert 30. april 2021
  3. Ingrid Mollestad: oppdatert 30. april 2021
  4. Roald Sturla Næss: oppdatert 30. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i diplomati 49
  2. Diplomater 359
  3. Diplomati 2

Biografi

Jon D. Bech (f. 1944) er cand. jur. og cand. mag. og har hatt studieopphold på Harvard University. Han var ambassadør til Sør-Afrika 2001 - 2004, og har også arbeidet ved generalkonsulatet i Cape Town og ambassadene i Kairo, Dar es Salaam og London, foruten i Utenriksdepartementet. Jon Bech har blant annet vært avdelingsdirektør, polarrådgiver og Midtøsten-koordinator. Med permisjon fra utenrikstjenesten har Bech tjenestegjort i Direktoratet for sjømenn, Miljøverndepartementet, Stortinget, Justisdepartementet og NORAD, og ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Bech har utgitt flere publikasjoner og artikler om Utenriksdepartementets og utenrikstjenestens historie. Fra oktober 2017 er Jon Bech fagansvarlig på SNL.no for diplomati, diplomater og begreper i diplomati. Mobil +4741215978, epost jon.d.bech@gmail.com