Aslak Orre

fagansvarlig, Chr. Michelsens Institutt

Aslak Orre har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. Angolas politiske system: oppdatert 13. juni 2018
  2. Mosambiks politiske system: oppdatert 13. juni 2018
  3. Mosambiks samtidshistorie: oppdatert 13. juni 2018
  4. Mosambiks befolkning: oppdatert 12. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Angolas geografi 14
  2. Angolas historie 3
  3. Angolas samtidshistorie 9
  4. Mosambiks geografi 17
  5. Mosambiks historie 4
  6. Mosambiks samtidshistorie 10

Biografi