Ellen Katrine Nyhus

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ellen Katrine Nyhus har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. fastrentelån: oppdatert 1. oktober 2018
  2. kredittkort: oppdatert 1. oktober 2018
  3. gjeldsbelastning: oppdatert 9. juli 2018
  4. forbrukslån: oppdatert 9. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Privatøkonomi 45

Biografi

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på husholdningers finansielle beslutninger. Hun er Dr. econ fra Norges Handelshøyskole og skrev avhandling om psykologiske faktorer som påvirker spareatferd.