Ellen Katrine Nyhus

professor i markedsføring, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ellen Katrine Nyhus har skrevet 44 artikler

Nylig aktivitet

  1. gjeldsbelastning: oppdaterte bilde 5. januar 2023
  2. gjeldsbelastning: oppdatert 5. januar 2023
  3. gjeldsbelastning: oppdaterte bilde 5. januar 2023
  4. gjeldsbelastning: oppdatert 5. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Privatøkonomi 59

Biografi

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved NORCE AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på privatpersonsers finansielle kunnskap og finansielle beslutninger. Hun er dr. oecon fra Norges Handelshøyskole og skrev avhandling om psykologiske faktorer som påvirker spareatferd.