Ellen Katrine Nyhus

professor i markedsføring, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ellen Katrine Nyhus har skrevet 37 artikler

Nylig aktivitet

  1. næringsoppgave: publisert 12. april 2021
  2. egen pensjonskonto: publisert 16. februar 2021
  3. boliglån: endringsforslaget ble avvist 8. februar 2021
  4. AksjeNorge: godkjente et endringsforslag 5. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Privatøkonomi 52

Biografi

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved NORCE AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på privatpersonsers finansielle kunnskap og finansielle beslutninger. Hun er dr. oecon fra Norges Handelshøyskole og skrev avhandling om psykologiske faktorer som påvirker spareatferd.