Ellen Katrine Nyhus

Professor i markedsføring, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ellen Katrine Nyhus har skrevet 51 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. trinnskatt: oppdatert 6. april 2024
  2. BSU: oppdaterte bilde 26. februar 2024
  3. BSU: oppdatert 26. februar 2024
  4. BSU: oppdaterte bilde 26. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Privatøkonomi 60

Biografi

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved NORCE AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på privatpersonsers finansielle kunnskap og finansielle beslutninger. Hun er dr. oecon fra Norges Handelshøyskole og skrev avhandling om psykologiske faktorer som påvirker spareatferd.