Ellen Katrine Nyhus

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ellen Katrine Nyhus har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Finansklagenemnda: oppdatert 21. desember 2017
  2. Referansebudsjettet: oppdatert 20. desember 2017
  3. Referansebudsjettet: oppdatert 20. desember 2017
  4. Referansebudsjettet: publisert 19. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Privatøkonomi 31

Biografi

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på husholdningers finansielle beslutninger. Hun er Dr. econ fra Norges Handelshøyskole og skrev avhandling om psykologiske faktorer som påvirker spareatferd.