Anne Gerd Granås

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Anne Gerd Granås har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. bivirkninger: oppdatert 5. januar 2024
  2. aqua: godkjente et endringsforslag 26. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmasi 112

Biografi

Anne Gerd Granås (f. 1970) er professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Pharmasafe. Hun disputerte ved School of Pharmacy, University of London i år 2000.

Granås har forsket på legemiddelbruk hos eldre, med spesiell interesse for polyfarmasi og tverrfaglige legemiddelgjennomganger. Hun har spesiell interesse for folks forståelse av legemidler og for pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. Hun har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som visepresident i EPSA (European Pharamceutical Students Association), styremedlem i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy), og fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift.

Hun har engasjert seg i klinisk farmasi og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten med en rekke forskningsprosjekter og undervisning i samfunnsfarmasøytiske forskningsmetoder, både på seminarer og gjennom eLæring. I 2016 var hun invitert som gjesteforeleser i klinisk farmasi i to måneder ved det farmasøytiske fakultetet, Paris Descartes University. Anne Gerd Granås mottok i 2017 et Fulbright stipend, og tilbringer i 2017/18 et sabbatsår ved University of California, San Diego.

Hun har vært fagansvarlig for farmasi på snl.no siden 2017. Som redaktør for læreboken "Samfunnsfarmasi - Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" har hun god oversikt over fagfeltet farmasi, med spesiell interesse for farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten.

 Hun kan nås på epost a.g.granas@farmasi.uio.no