Karl Frafjord

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 149 artikler

Nylig aktivitet

  1. harer: oppdatert 12. september 2018
  2. spissmus: oppdatert 11. september 2018
  3. spissmus: oppdatert 11. september 2018
  4. spissmus: endringsforslag 11. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Flaggermus 41
  2. Gnagere og haredyr 152
  3. Reveslekten 17
  4. Spissmus 8

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.