Karl Frafjord

fagansvarlig, UiT – Norges arktiske universitet

Karl Frafjord har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. snøleopard: endringsforslag 12. oktober 2017
  2. bisamrotte: oppdatert 9. oktober 2017
  3. blårev: oppdatert 9. august 2017
  4. blårev: oppdatert 9. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Gnagere og haredyr 150
  2. Reveslekten 17

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.