Karl Frafjord

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 164 artikler

Nylig aktivitet

  1. skjermflygere: Send til godkjenning 21. desember 2018
  2. korsrev: oppdatert 28. november 2018
  3. korsrev: oppdatert 28. november 2018
  4. sølvrev: oppdatert 28. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Flaggermus 40
  2. Gnagere og haredyr 152
  3. Rever 19
  4. Spissmus 8

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.