Karl Frafjord

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 208 artikler

Nylig aktivitet

  1. formage: Send til godkjenning 11. april 2019
  2. fettpukkel: Send til godkjenning 11. april 2019
  3. elfenben: Send til godkjenning 9. april 2019
  4. vånd: oppdatert 5. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Flaggermus 41
  2. Gnagere og haredyr 149
  3. Rever 23
  4. Skjermflygere 2
  5. Spissmus 8

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.