Karl Frafjord

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 158 artikler

Nylig aktivitet

  1. lemen: oppdatert 5. november 2018
  2. knøttspissmus: oppdatert 27. oktober 2018
  3. spissmus: oppdatert 27. oktober 2018
  4. vannspissmus: oppdatert 25. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Flaggermus 40
  2. Gnagere og haredyr 152
  3. Reveslekten 17
  4. Spissmus 8

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.