Karl Frafjord

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 286 artikler

Nylig aktivitet

 1. pungdyrenes systematikk: oppdatert 31. august 2021
 2. pungdyrenes systematikk: oppdatert 31. august 2021
 3. flaggermusenes systematikk: oppdatert 31. august 2021
 4. flaggermusenes systematikk: oppdatert 31. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. afrikainsektetere 4
 2. Flaggermus 43
 3. Gnagere og haredyr 152
 4. Insektetere 9
 5. Klippegrevlinger 3
 6. Kloakkdyr 5
 7. Pungdyr 39
 8. Rever 24
 9. Skjelldyr 4
 10. Skjermflygere 2
 11. Spissmus 8
 12. Springspissmus 1
 13. Trespissmus 3

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.