Karl Frafjord

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 72 artikler

Nylig aktivitet

  1. lemen: oppdatert 12. mars 2018
  2. langhalemus: oppdatert 12. mars 2018
  3. langhalemus: publisert 12. mars 2018
  4. bjørkemusfamilien: oppdatert 12. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Gnagere og haredyr 148
  2. Reveslekten 17

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.