Helle Wangensteen

Professor i farmakognosi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Helle Wangensteen har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Aloe vera: oppdatert 9. april 2024
  2. Aloe vera: oppdatert 9. april 2024
  3. Aloe vera: publiserte bilde 8. april 2024
  4. Aloe vera: publiserte bilde 8. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmakognosi 85

Biografi

Helle Wangensteen (f. 1977) er professor ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i farmakognosi fra samme sted (2007) og har siden 2010 jobbet med undervisning og forskning innen farmakognosi som kjerneområde.

Hennes forskningsfokus er knyttet til isolering og identifikasjon av biologisk aktive naturstoffer fra mat- og medisinplanter. Hensikten med dette arbeidet er å kunne identifisere innholdsstoffer med biologiske effekter som kan bidra til å forklare den folkemedisinske bruken av plantene.

Helle Wangensteen har vært fagansvarlig for farmakognosi på snl.no siden 2017. Hun kan kontaktes på mail: helle.wangensteen@farmasi.uio.no

For mer informasjon og for å lese Helles publikasjoner, se hennes personlige hjemmeside