Helle Wangensteen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Helle Wangensteen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. naturmiddel: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. januar 2019
  2. spansk flue: oppdatert 12. juli 2018
  3. senna: oppdatert 11. juli 2018
  4. spansk flue: oppdatert 11. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmakognosi 49

Biografi

Helle Wangensteen (f. 1977) er førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i farmakognosi fra samme sted (2007) og har siden 2010 jobbet som førsteamanuensis med undervisning og forskning innen farmakognosi som kjerneområde.

Hennes forskningsfokus er knyttet til isolering og identifikasjon av biologisk aktive naturstoffer fra mat- og medisinplanter. Hensikten med dette arbeidet er å kunne identifisere innholdsstoffer med biologiske effekter som kan bidra til å forklare den folkemedisinske bruken av plantene.

Helle Wangensteen har vært fagansvarlig for farmakognosi på snl.no siden 2017. Hun kan kontaktes på mail: helle.wangensteen@farmasi.uio.no

For mer informasjon og for å lese Helles publikasjoner, se hennes personlige hjemmeside