Helle Wangensteen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Helle Wangensteen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. farmakognosi: oppdatert 18. september 2017
  2. farmakognosi: oppdatert 18. september 2017
  3. farmakognosi: oppdatert 18. september 2017
  4. Farmakognosi: oppdatert 15. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmakognosi 33

Biografi

Helle Wangensteen (f. 1977) er førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i farmakognosi fra samme sted (2007) og har siden 2010 jobbet som førsteamanuensis med undervisning og forskning innen farmakognosi som kjerneområde.

Hennes forskningsfokus er knyttet til isolering og identifikasjon av biologisk aktive naturstoffer fra mat- og medisinplanter. Hensikten med dette arbeidet er å kunne identifisere innholdsstoffer med biologiske effekter som kan bidra til å forklare den folkemedisinske bruken av plantene.

Helle Wangensteen har vært fagansvarlig for farmakognosi på snl.no siden 2017. Hun kan kontaktes på mail: helle.wangensteen@farmasi.uio.no

For mer informasjon og for å lese Helles publikasjoner, se hennes personlige hjemmeside