Harald Rise

Professor dr. art., fagansvarlig, NTNU

Harald Rise har skrevet 50 artikler

Nylig aktivitet

  1. Maurice Duruflé: Send til godkjenning 9. juni 2021
  2. Olivier Messiaen: godkjente et endringsforslag 11. mai 2021
  3. Lambert Daniel Kastens: oppdatert 9. mai 2021
  4. J. H. Jørgensen Orgelfabrik: oppdatert 16. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Instrumentmakere 37
  2. Orgel 28

Biografi

Professor ved Institutt for musikk, NTNU.

Harald Rise er leder for orgel- og kirkemusikkutdanningen ved Institutt for musikk NTNU. Han har turnert som solist og akkompagnatør i Europa, Canada og USA, utgitt 12 solo CD-plater, og publisert artikler og bøker om kirkemusikalske og musikkvitenskapelige emner. Rise er Dr. art med en avhandling (2002) om Maurice Duruflés orgelmusikk. Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 2015. Fagansvarlig for orgelkultur og orgelbyggere i SNL fra 2017.