Harald Rise

Professor dr. art., fagansvarlig, NTNU

Harald Rise har skrevet 62 artikler

Nylig aktivitet

  1. Adolphe Sax: godkjente et endringsforslag 4. februar 2023
  2. orgelbygger: godkjente et endringsforslag 8. november 2022
  3. orgelbygger: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. juni 2022
  4. Amati: oppdatert 27. mai 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Instrumentmakere 41
  2. Orgel 35

Biografi

Professor ved Institutt for musikk, NTNU.

Harald Rise er leder for orgel- og kirkemusikkutdanningen ved Institutt for musikk NTNU. Han har turnert som solist og akkompagnatør i Europa, Canada og USA, utgitt 12 solo CD-plater, og publisert artikler og bøker om kirkemusikalske og musikkvitenskapelige emner. Rise er Dr. art med en avhandling (2002) om Maurice Duruflés orgelmusikk. Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 2015. Fagansvarlig for orgelkultur og orgelbyggere i SNL fra 2017.