Trond Nordseth

fagansvarlig, NTNU

Trond Nordseth har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. stabilt sideleie: oppdatert 11. desember 2017
  2. stabilt sideleie: oppdatert 11. desember 2017
  3. stabilt sideleie: oppdatert 11. desember 2017
  4. stabilt sideleie: oppdatert 10. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Akuttmedisin 60
  2. Førstehjelp 70
  3. Førstehjelp og akuttmedisin 0

Biografi

Trond Nordseth (f.1977) er lege, spesialist i anestesiologi og førsteamanuensis ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han jobber som overlege på Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin på St.Olavs Hospital HF i Trondheim. Han har også en stilling som lege ved Redningshelioptertjenesten på Ørland (330-skvadronen). Han har mangeårig akuttmedisinsk erfaring fra arbeid både i og utenfor sykehus, bl.a. fra ambulansetjenestene i Trondheim og Oslo.

Han har doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin og disputerte i 2014 med avhandlingen "Clinical state transitions during the provision of advanced life support to patients in cardiac arrest", som omhandler tilstandsvekslinger under pågående gjenoppliving hos pasienter med hjertestans. Forskningsinteressene ligger primært innenfor akuttmedisin og bruk av avanserte statistiske metoder til å modellere klinisk pasientforløp hos kritisk syke og skadde pasienter.

Han har siden 2014 vært styreleder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), et fagråd under Den Norske Legeforening i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Kontaktinfo: trond.nordseth@gmail.com.

Hjemmeside: trondnordseth.no