Trond Nordseth

fagansvarlig, NTNU

Trond Nordseth har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. fremmedlegeme: oppdatert 13. januar 2019
  2. bandasje: godkjente et endringsforslag 13. januar 2019
  3. hypoksi: oppdatert 13. januar 2019
  4. blodgasser: oppdatert 13. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Akuttmedisin 60
  2. Førstehjelp 66
  3. Førstehjelp og akuttmedisin 0

Biografi

Trond Nordseth er lege, spesialist i anestesiologi og førsteamanuensis ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han jobber som overlege på Avdeling for Anestesiologi ved Molde sykehus og ved Redningshelioptertjenesten Ørland (330-skvadronen) / St.Olavs Hospital. Han har mangeårig akuttmedisinsk erfaring fra arbeid både i og utenfor sykehus, bl.a. fra ambulansetjenestene i Trondheim og Oslo.

Han har doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin og disputerte i 2014 med avhandlingen "Clinical state transitions during the provision of advanced life support to patients in cardiac arrest". Avhandlingen omhandler tilstandsvekslinger under pågående gjenoppliving hos pasienter med hjertestans. Forskningsinteressene ligger primært innenfor akuttmedisin og bruk av avanserte statistiske metoder til å modellere klinisk pasientforløp hos kritisk syke og skadde pasienter.

Han har siden 2014 vært leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), et fagråd under Den Norske Legeforening i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Kontaktinfo: trond.nordseth@gmail.com.

Hjemmeside: trondnordseth.no