Trond Nordseth

Overlege / Førsteamaneunsis i anestesiologi, fagansvarlig, NTNU

Trond Nordseth har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. kunstig åndedrett: oppdatert 12. oktober 2020
  2. innblåsningsmetoden: oppdatert 12. oktober 2020
  3. innblåsningsmetoden: oppdatert 12. oktober 2020
  4. acidose: oppdatert 17. september 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Akuttmedisin 59
  2. Førstehjelp 63
  3. Førstehjelp og akuttmedisin 0

Biografi

Trond Nordseth er lege, spesialist i anestesi og førsteamanuensis ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han jobber som overlege på Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin ved St.Olavs Hospital. Han har mangeårig akuttmedisinsk erfaring fra både i og utenfor sykehus, bl.a. fra redningshelioptertjenesten på Ørland og Sola (330-skvadronen), og fra ambulansetjenestene i Trondheim og Oslo.

Han har doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin og disputerte i 2014 med avhandlingen "Clinical state transitions during the provision of advanced life support to patients in cardiac arrest". Avhandlingen omhandler tilstandsvekslinger under pågående gjenoppliving hos pasienter med hjertestans. Forskningsinteressene ligger primært innenfor akuttmedisin og bruk av avanserte statistiske metoder til å modellere klinisk pasientforløp hos kritisk syke og skadde pasienter.

Han har siden 2014 vært leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), et fagråd under Den Norske Legeforening i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Kontaktinfo: trond.nordseth alfakrøll gmail.com.

Hjemmeside: trondnordseth.no