Trond Nordseth

Overlege / Førsteamanuensis i anestesi, fagansvarlig, NTNU

Trond Nordseth har skrevet 52 artikler

Nylig aktivitet

  1. karbondioksid: Send til godkjenning 23. juni 2021
  2. hjertestans: oppdatert 4. juni 2021
  3. Terapeutisk hypotermi: publisert 4. juni 2021
  4. brystkompresjon: oppdatert 4. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Akuttmedisin 66
  2. Førstehjelp 61

Biografi

Trond Nordseth er lege, spesialist i anestesi og førsteamanuensis ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han jobber som overlege på Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin ved St.Olavs Hospital. Han har mangeårig akuttmedisinsk erfaring i og utenfor sykehus, bl.a. fra redningshelioptertjenesten på Ørland og Sola (330-skvadronen), og fra ambulansetjenestene i Trondheim og Oslo.

Han har doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin og disputerte i 2014 med avhandlingen "Clinical state transitions during the provision of advanced life support to patients in cardiac arrest". Avhandlingen omhandler tilstandsvekslinger under pågående gjenoppliving hos pasienter med hjertestans. Forskningsinteressene ligger primært innenfor akuttmedisin og bruk av avanserte statistiske metoder til å modellere klinisk pasientforløp hos kritisk syke og skadde pasienter.

Han har siden 2014 vært leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), som forvalter norske retningslinjer i gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Kontaktinfo: trond.nordseth alfakrøll gmail.com.

Hjemmeside: trondnordseth.no