Barbro Johanne Spillum

Cand. pharm., fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Barbro Johanne Spillum har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. soppforgiftning: godkjente et endringsforslag 31. mai 2023
  2. soppforgiftning: godkjente et endringsforslag 15. mai 2023
  3. ricin: oppdatert 23. mars 2023
  4. ricin: oppdaterte bilde 23. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Toksikologi 148

Biografi

Barbro Johanne Spillum jobber som seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet for Giftinformasjonen siden 1998 og inngår i turnus for den døgnåpne vakttjenesten. Hun jobber også som bakvakt for tjenesten og underviser enkelte kurs på bachelor og masternivå ved høyskole og universitet.

Fagområdet er klinisk toksikologi og forgiftninger, med spesiell kompetanse innen forgiftninger med legemidler og rusmidler samt bruk av antidoter. Ansvarsområdet ved Giftinformasjonen inkluder å utarbeide behandlingsanbefalinger for norske sykehus om akutte forgiftninger og annen faglitteratur.

Barbro Johanne Spillum er fagansvarlig for toksikologi og har jobbet for SNL siden 2017.