Barbro Johanne Spillum

fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Barbro Johanne Spillum har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. autointoksikasjon: godkjente et endringsforslag 6. august 2018
  2. galnebær: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. juni 2018
  3. soppforgiftning: oppdatert 23. april 2018
  4. Giftinformasjonen: endringsforslag 18. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Toksikologi 243

Biografi

Barbro Johanne Spillum jobber som seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet for Giftinformasjonen siden 1998 og inngår i turnus for den døgnåpne vakttjenesten. Hun jobber også som bakvakt for tjenesten og underviser enkelte kurs på bachelor og masternivå ved høyskole og universitet.

Fagområdet er klinisk toksikologi og forgiftninger, med spesiell kompetanse innen forgiftninger med legemidler og rusmidler samt bruk av antidoter. Ansvarsområdet ved Giftinformasjonen inkluder å utarbeide behandlingsanbefalinger for norske sykehus om akutte forgiftninger og annen faglitteratur.

Barbro Johanne Spillum er fagansvarlig for toksikologi og har jobbet for SNL siden 2017.