Barbro Johanne Spillum

Cand Pharm, fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Barbro Johanne Spillum har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. etseskade: Send til godkjenning 6. september 2021
  2. saltsyre: Send til godkjenning 6. september 2021
  3. organiske løsemidler: oppdatert 19. februar 2021
  4. DDT: kommentert 21. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Toksikologi 174

Biografi

Barbro Johanne Spillum jobber som seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet for Giftinformasjonen siden 1998 og inngår i turnus for den døgnåpne vakttjenesten. Hun jobber også som bakvakt for tjenesten og underviser enkelte kurs på bachelor og masternivå ved høyskole og universitet.

Fagområdet er klinisk toksikologi og forgiftninger, med spesiell kompetanse innen forgiftninger med legemidler og rusmidler samt bruk av antidoter. Ansvarsområdet ved Giftinformasjonen inkluder å utarbeide behandlingsanbefalinger for norske sykehus om akutte forgiftninger og annen faglitteratur.

Barbro Johanne Spillum er fagansvarlig for toksikologi og har jobbet for SNL siden 2017.