Barbro Johanne Spillum

Cand Pharm, fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Barbro Johanne Spillum har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. soppforgiftning: oppdatert 27. november 2020
  2. soppforgiftning: oppdatert 27. november 2020
  3. psilocin: oppdatert 8. juni 2020
  4. psilocybin: Send til godkjenning 8. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Toksikologi 176

Biografi

Barbro Johanne Spillum jobber som seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet for Giftinformasjonen siden 1998 og inngår i turnus for den døgnåpne vakttjenesten. Hun jobber også som bakvakt for tjenesten og underviser enkelte kurs på bachelor og masternivå ved høyskole og universitet.

Fagområdet er klinisk toksikologi og forgiftninger, med spesiell kompetanse innen forgiftninger med legemidler og rusmidler samt bruk av antidoter. Ansvarsområdet ved Giftinformasjonen inkluder å utarbeide behandlingsanbefalinger for norske sykehus om akutte forgiftninger og annen faglitteratur.

Barbro Johanne Spillum er fagansvarlig for toksikologi og har jobbet for SNL siden 2017.