Jan Eivind Østnes

førsteamanuensis i biologi, fagansvarlig, Nord universitet

Jan Eivind Østnes har skrevet 38 artikler

Nylig aktivitet

 1. kvartbekkasin: oppdatert 27. september 2021
 2. dobbeltbekkasin: oppdatert 17. september 2021
 3. dobbeltbekkasin: oppdatert 14. september 2021
 4. dobbeltbekkasin: oppdatert 14. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Avosettfamilien 3
 2. Brakksvaler 6
 3. Lofugler 19
 4. Sniper 55
 5. Terner 15
 6. Tjelder 2
 7. Trieler 2
 8. Vadefugler 2

Biografi

Jan Eivind Østnes (f. 1965) er utdannet zoolog fra NTNU i Trondheim hvor han fullførte en doktorgrad i zoofysiologi i 1997. Doktorgradsarbeidet omhandlet regulering av kroppstemperatur hos fugler. I dag er han førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, i Steinkjer. Der underviser han bachelor- og masterstudenter i naturforvaltning og terrestrisk økologi. Tidligere har han arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NTNU.

Forskningsaktiviteten er hovedsakelig knyttet til økologiske og fysiologiske tilpasninger hos fugler. Dette har resultert i mer enn 100 vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Han har også vært lærebokforfatter i biologi (funksjon og tilpasning hos dyr) for Nasjonal digital læringsarena (NDLA). I Store norske leksikon er han fagansvarlig for terner og vadefugler.