Fridtjof Thokle Madssen

Nylig aktivitet

  1. Skagastølstindane: Send til godkjenning 29. november 2018
  2. Mannen - fjell i Hurrungane: Send til godkjenning 29. november 2018
  3. Dyrhaugstindane: Send til godkjenning 29. november 2018
  4. Mjølkedalstind: Send til godkjenning 29. november 2018
All aktivitet

Biografi

Jeg er født i Oslo i 1945 og bor nå i Asker. Sivilingeniør i automatiseringsteknikk fra Norges tekniske høgskole 1969, bachelor fra Universitetet i Oslo i idéhistorie 2012 og i italiensk 2014.

Fjellklatring har vært en livslang interesse. Jeg har vært medlem av Norsk Tindeklub siden 1968, og har vært involvert i en rekke av tindeklubbens utgivelser av klatreførere, bl.a. leder av redaksjonskomiteen for to ringpermutgaver av Klatrefører for Norge: Hurrungane på 1970-tallet samt leder av redaksjonskomiteen for Klatrefører for Jotunheimen i 2005 og 2015. Herav følger naturlig nok en sterk interesse for klatrehistorie.

Jeg har videre vært medlem av redaksjonskomiteen for boken Tindegruppa ved NTH - granittballett og bratt beregning, utgitt av TG-kameratene i 2014.