Gunnar Karlsen

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Karlsen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Trango: kommentert 23. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Argumentasjonsteori 3

Biografi

Førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. 

Filosofiske interesser inkluderer sinnsfilosofi og særlig persepsjonsfilosofi, fenomenologi med vekt på Merleau-Ponty, argumentasjonsteori og naturens estetikk.