Gunnar Karlsen

Universitetet i Bergen

Gunnar Karlsen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. 

Filosofiske interesser inkluderer sinnsfilosofi og særlig persepsjonsfilosofi, fenomenologi med vekt på Merleau-Ponty, argumentasjonsteori og naturens estetikk.