Eivind Engebretsen

Professor, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Eivind Engebretsen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. kunnskapsbasert medisin: godkjente et endringsforslag 21. september 2018
  2. kunnskapsbasert medisin: oppdatert 24. oktober 2017
  3. evidensbasert medisin: oppdatert 24. oktober 2017
  4. Kunnskapsbasert medisin: oppdatert 21. oktober 2017
All aktivitet

Biografi

Eivind Engebretsen er professor i medisinsk vitenskapsteori ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt ved Universitetet i Oslo siden 2011 der han har hatt faglig ansvar for ph.d.-utdanningen ved instituttet og senere for oppbyggingen av Postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet.

Eivinds forskningsinteresse er knyttet til medisinens og det moderne helsevesenets kunnskapsgrunnlag og kunnskapspolitiske forutsetninger. Særlig er han opptatt av forståelser av kunnskapstranslasjon og evidensbaserte beslutningsprosesser. Han har publisert et 100-talls vitenskapelige artikler og tre bøker om disse og relaterte temaer.

Eivind Engebretsen er fagansvarlig på snl.no fra 2017 og kan kontaktes på eivind.engebretsen@medisin.uio.no. Se hjemmeside for mer informasjon.