Jacob Linder

fagansvarlig, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jacob Linder har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. josephsoneffekt: oppdatert 20. april 2017
  2. hysterese: endringsforslag 20. april 2017
  3. permittivitet: endringsforslag 20. april 2017
  4. titan: endringsforslag 20. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Materialfysikk 57

Biografi

Jacob Linder (født 1982) jobber som professor i fysikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han har jobbet ved NTNU siden 2005, hvor han har undervist i kurs på bachelor og masternivå innenfor kvantemekanikk, partikkelfysikk og klassisk mekanikk. 

Jacobs forskningsinteresser ligger innenfor kvantefysikken til kondenserte medier med spesielt fokus på superledende, magnetiske og Dirac materialer. Han har publisert nærmere 100 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med hovedvekt på Physical Review- samt Nature-journalene.  I 2016 ga han ut boken Introduction to Lagrangian & Hamiltonian Mechanics (publisert av Bookboon). To ytterligere bøker Intermediate Quantum Mechanics samt Introduction to Particle Physics blir publisert av Bookboon i 2017. Han ble i 2017 valgt til Editorial Board Member i journalen Scientific Reports publisert av Nature, en av de høyest rangerte multidisiplinære vitenskapelige tidsskriftene i verden som også er open-access.

Jacob Linder har vært fagansvarlig for Materialfysikk på snl.no siden 2017. Han kan kontaktes på mail jacob.linder@ntnu.no.

For mer informasjon om Jacobs forskningsgruppe og publikasjonsliste, se hans personlige hjemmeside.