Jacob Linder

professor, fagansvarlig, NTNU

Jacob Linder har skrevet 209 artikler

Nylig aktivitet

  1. materialvitenskap: oppdatert 27. juni 2020
  2. materialvitenskap: oppdatert 27. juni 2020
  3. funksjonelle materialer: oppdatert 27. juni 2020
  4. atommasse: oppdatert 27. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Atom- og kjernefysikk 174
  2. Kvantefysikk 97
  3. Materialfysikk 81
  4. Optoelektronikk 10

Biografi

Jacob Linder (født 1982) jobber som professor i fysikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han har jobbet ved NTNU siden 2005, hvor han har undervist i kurs på bachelor og masternivå innenfor kvantemekanikk, partikkelfysikk, elektromagnetisme og klassisk mekanikk. 

Jacobs forskningsinteresser ligger innenfor kvantefysikken til kondenserte medier med spesielt fokus på superledende, magnetiske og Dirac materialer. Han har publisert over 100 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, spesielt i Physical Review- samt Nature-journalene.  Han har gitt ut bøkene Introduction to Lagrangian & Hamiltonian Mechanics (Bookboon, 2016), Introduction to Particle Physics (Bookboon, 2017) , Introduction to Quantum Mechanics (Bookboon, 2017) og Intermediate Quantum Mechanics (Bookboon, 2017). Han ble i 2017 valgt til Editorial Board Member i journalen Scientific Reports publisert av Nature, en av de høyest rangerte multidisiplinære vitenskapelige tidsskriftene i verden som også er open-access. Han er med i lederteamet til et Senter for Fremragende Forskning (QuSpin, 2017-2027) finansiert av Norges Forskningsråd.

Jacob Linder har vært fagansvarlig for "Materialfysikk" samt "Atom- og Kjernefysikk" på snl.no siden 2017 og fagansvarlig for "Kvantefysikk" siden 2018. Han kan kontaktes på mail jacob.linder@ntnu.no.

For mer informasjon om Jacobs forskningsgruppe og publikasjonsliste, se hans personlige hjemmeside.