Bjørn Hofmann

Professor, NTNU

Bjørn Hofmann har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Bjørn Hofmann (1964) er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser innenfor medisinsk filosofi, etikk, vitenskapsteori og teknologivurdering. I tillegg til en rekke fagartikler har han skrevet boken Hva er sykdom (2014).

Om Hofmann:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Hofmann 

https://www.ntnu.no/ansatte/bjoern.hofmann 

Publikasjoner:

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=18823&action=sok