David Brégaint

fagansvarlig, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

David Brégaint har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ludvig 18: oppdatert 6. november 2017
  2. Ludvig 18: oppdatert 6. november 2017
  3. Den franske revolusjon: godkjente et endringsforslag 11. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Frankrikes historie 601

Biografi

Fransk statsborger, født i Rennes (1972).

Han har doktograd i middelalderhistorie (NTNU 2014) med avhandlingen: Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway (Brill 2015). Han er nå postdoc for NFR med prosjektet: The Politics of Rituals. Han er forfatter til Un Discours contre les évêques. Politique et Controverse en Norvège vers 1200, en oversettelse til Fransk av En Tale mot Biskopene (Sammen med S. Coviaux og Jan R. Hagland, Publications de la Sorbonne 2013), samt flere peer-reviewed artikler om middelalderhistorie og moderne historie.