David Brégaint

Professor i historie, fagansvarlig, NTNU

David Brégaint har skrevet 124 artikler

Nylig aktivitet

  1. februarrevolusjonen: kommentert 19. juni 2024
  2. Philippe Pétain: oppdatert 3. mai 2024
  3. Philippe Pétain: oppdaterte bilde 3. mai 2024
  4. Philippe Pétain: publiserte bilde 3. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Frankrikes historie 462
  2. Middelalderen 5
  3. Napoleonstiden 34

Biografi

Fransk statsborger, født i Rennes (1972).

Han har doktograd i middelalderhistorie (NTNU 2014) med avhandlingen: Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway (Brill 2015). Han er professor i eldretids historie ved Institutt for historiske og klassiske studier NTNU. Han er forfatter til Un Discours contre les évêques. Politique et Controverse en Norvège vers 1200, en oversettelse til Fransk av En Tale mot Biskopene (Sammen med S. Coviaux og Jan R. Hagland, Publications de la Sorbonne 2013), samt flere peer-reviewed artikler om middelalderhistorie og moderne historie. David Brégaint er medlem av Det Kongelige Norske VIdenskabers Selskab i Trondheim.