David Brégaint

fagansvarlig, NTNU

David Brégaint har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Napoleonstiden: godkjente et endringsforslag 7. januar 2018
  2. skrekkveldet: oppdatert 2. januar 2018
  3. Korsika - historie: oppdatert 2. januar 2018
  4. Korsika - historie: oppdatert 21. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Frankrikes historie 493

Biografi

Fransk statsborger, født i Rennes (1972).

Han har doktograd i middelalderhistorie (NTNU 2014) med avhandlingen: Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway (Brill 2015). Han er nå postdoc for NFR med prosjektet: The Politics of Rituals. Han er forfatter til Un Discours contre les évêques. Politique et Controverse en Norvège vers 1200, en oversettelse til Fransk av En Tale mot Biskopene (Sammen med S. Coviaux og Jan R. Hagland, Publications de la Sorbonne 2013), samt flere peer-reviewed artikler om middelalderhistorie og moderne historie.