Erik Andrew

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig

Erik Andrew har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. metanolforgiftning: godkjente et endringsforslag 20. mars 2017
  2. gullregn: oppdatert 3. oktober 2016
  3. ammoniakk: kommentert 26. april 2016
  4. ammoniakk: oppdatert 4. februar 2016
All aktivitet

Biografi

Født 1945 og MScPharm (1969) og Dr. philos.(1985) fra Universitet i Oslo. Forskningsjef (Vice President) Clinical R&D i Hafslund-Nycomed (Amersham). Avdelingsdirektør, Giftinformasjonen, Helsedirektoratet 1999-2010,. Professor II i farmakologi/toksikologi ved UiO i perioden 1992 -2009. Pensjonist fra 2015. Vært aktiv i mange foreninger angående farmasi og legemidler, bl.a. leder av Norsk Farmaceutisk Selskap. Fagredaktør i Norsk Farmacutisk Tidsskrift. Utgitt boka "Gift og forgiftninger i Norge" i 2015  Innehaver av "Det Giftige Kors" - farmasiens høyeste utmerkelse