Åsmund H. Eikenes

tidligere fagmedarbeider

Åsmund H. Eikenes har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Eg har ein doktograd i cellebiologi frå Senter for Kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo (2015). Der arbeidde eg med å karakterisere celledeling i stamceller, og i prosjektet nytta vi banafluger som forsøksdyr. Delar av arbeidet vart utført ved University of California Los Angeles. 

Eg har ein blogg på forsking.no, og har publisert i Aftenposten Viten, Forskerforum og Nature, samt bidratt til Kreftforeningens nettsider og magasin. 

Hausten 2016 gav eg ut den populærvitskaplege boka Handboka. Alt du vil vite om hendene dine – og litt til (Samlaget). Boka er ei oppdagingsferd inn i hendene våre, og inneheld historier om evolusjon, moderne laboratorieforsking, 3D-printing av proteser, bakteriar og genterapi. 

Eg arbeider no som forskingsjournalist i Framtida.no, ei nynorsk nettavis for unge. Interessene mine spenner frå biologi og teknologi til design og natur. 

Du finn meg på Twitter som @aaeik.