Rolf Langvatn

fagansvarlig, Universitetssenteret på Svalbard

Rolf Langvatn har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. hvithalehjorter: publisert 1. juli 2020
  2. mulhjort: oppdatert 1. juli 2020
  3. dåhjort: oppdatert 29. oktober 2019
  4. dåhjort: oppdatert 29. oktober 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hjortedyrfamilien 42

Biografi

Rolf Langvatn (f. 1941) er professor emeritus i biologi. Han har cand. real. eksamen fra Universitetet i Trondheim (NTNU) og Dr. philos. grad fra Universitetet i Oslo (UiO). Fra 1971 ansatt som forsker og vitenskapelig konsulent ved Forskningsavdelingen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, og fra 1988 til 1995 forskningssjef ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Senere ansatt som professor ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), samtidig med professor2 -stilling ved NINA.

Viktigste forskningsfelt og interesse har vært hjortedyr, spesielt bestandsbiologi hos hjort og Svalbardrein. Dette har gitt grunnlag for omfattende internasjonalt prosjektsamarbeid gjennom mange år. Rolf Langvatn har publisert mer enn 250 vitenskapelige og populærvitenskapelig artikler og rapporter, og har fått kongens fortjenestemedalje for innsats i norsk viltforskning og -forvaltning. Han er innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Vitenskapsakademi for polarforskning.