Rolf Langvatn

fagansvarlig, Universitetssenteret på Svalbard

Rolf Langvatn har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

 1. hjortedyr: oppdatert 26. mai 2024
 2. hjortedyr: oppdatert 26. mai 2024
 3. hjortedyr: oppdatert 24. mai 2024
 4. hjortedyr: oppdatert 24. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 20 kategorier:

 1. Alces 2
 2. Axis 3
 3. Blastocerus 1
 4. Capreolus 1
 5. Cervus 9
 6. Dama 2
 7. Elaphodus 1
 8. Elaphurus 1
 9. Hjortedyrfamilien 11
 10. Hydropotes 1
 11. Hyemoschus 1
 12. Moschiola 1
 13. Odocoileus 3
 14. Ozotoceros 1
 15. Przewalskium 1
 16. Rangifer 8
 17. Rucervus 2
 18. Rusa 2
 19. Tragulidae 1
 20. Tragulus 1

Biografi

Rolf Langvatn (f. 1941) er professor emeritus i biologi. Han har cand. real. eksamen fra Universitetet i Trondheim (NTNU) og Dr. philos. grad fra Universitetet i Oslo (UiO). Fra 1971 ansatt som forsker og vitenskapelig konsulent ved Forskningsavdelingen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, og fra 1988 til 1995 forskningssjef ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Senere ansatt som professor ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), samtidig med professor2 -stilling ved NINA.

Viktigste forskningsfelt og interesse har vært hjortedyr, spesielt bestandsbiologi hos hjort og Svalbardrein. Dette har gitt grunnlag for omfattende internasjonalt prosjektsamarbeid gjennom mange år. Rolf Langvatn har publisert mer enn 250 vitenskapelige og populærvitenskapelig artikler og rapporter, og har fått kongens fortjenestemedalje for innsats i norsk viltforskning og -forvaltning. Han er innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Vitenskapsakademi for polarforskning.