Dag Sulheim

tidligere fagansvarlig

Dag Sulheim har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Dag Sulheim (født 1958) er barnelege ved sykehuset Innlandet Lillehammer. Sulheim jobber med barnemedisin generelt og har i tillegg spesiell oppmerksomhet på hjertesykdommer hos barn i alle aldre.

Dag Sulheims forskning og doktorgradsarbeid fokuserer på barn og ungdom med langvarig utmattelse og diagnosen CFS/ME. Sentralt i arbeidet står forskningsprosjektet NorCAPITAL, som ble gjennomført ved Oslo Universitetssykehus.