Anje Christina Höper

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Anje Christina Höper har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. yrkesmedisin: oppdatert 23. oktober 2017
  2. arbeidsmedisin: oppdatert 23. oktober 2017
  3. hjerne: endringsforslag 18. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Arbeidsmedisin 40

Biografi

Anje Christina Höper (f. 1977) er lege på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektleder/forsker ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT-Norges arktiske universitet.

Anje C Höper har vært fagansvarlig i området arbeidsmedisin siden januar 2017.

Hun er utdannet lege fra Tyskland og har en doktorgrad innenfor medisinsk grunnforskning fra UiT-Norges arktiske universitet.

Siden 2016 har hun ledet ”Arbeidshelse i Nord” på UiT. Dette er et initiativ som skal styrke forsknings- og utdanningsaktiviteten innenfor feltet arbeidshelse med spesiell fokus på forhold i nord. Gjennom hennes stillinger er hun involvert i prosjekter innenfor et bredt spekter av arbeidsmedisinske problemstillinger og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.