Drude von der Fehr

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Drude von der Fehr har skrevet 132 artikler og har vært fagkonsulent for 2 artikler

Biografi

Drude von der Fehr er professor emerita i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.