Marianne Neerland Soleim

fagmedarbeider, UiT Norges arktiske universitet

Marianne Neerland Soleim har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945: kommentert 10. mai 2019
All aktivitet

Biografi

Marianne Neerland Soleim (f. 1969), er historiker og jobber som professor i moderne historie ved Norges arktiske universitet i Tromsø, AHR, institutt for historie. Hennes doktorgradsavhandling har tittel Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 – antall, organisering og repatriering. Avhandlingen ble utgitt som bok i 2009, og under Norsk sakprosafestival i 2015 ble den kåret til en av de ti mest betydningsfulle bøkene om andre verdenskrig skrevet i Norge. 

Sammen med Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen har hun gitt ut boka Grenselos i Grenseland (2015), om samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms under andre verdenskrig.

Operasjon asfalt- kald krig om krigsgraver (2016) handler i likhet med doktorgradsavhandlingen om sovjetiske krigsfanger. Boka skildrer den omfattende prosessen med flytting av levninger etter sovjetiske krigsfanger fra de lokale gravplassene til et felles gravsted på Tjøtta i Nordland. Prosessen ble kalt «Operasjon asfalt». I boka beskriver hun bl.a. det norsk-russiske samarbeidet i forbindelse med flyttingen, og årsakene til at krigsfangene døde.