Finn Wisløff

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Finn Wisløff har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. koagulopati: oppdatert 11. september 2017
  2. trombocytose: oppdatert 11. september 2017
  3. hemosiderose: oppdatert 11. september 2017
  4. granulocytopeni: oppdatert 11. september 2017
All aktivitet

Biografi

Professor emeritus dr. med., Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 30 års klinisk erfaring med blodsykdommer (hematologi). Har undervist medisinstudenter og bioingeniører i hematologi i 25 år. Skrevet flere av kapitlene i den norske læreboken i blodsykdommer og redigerte den hittil siste utgaven (Gyldendal Akademisk, 2014).