Petter Quist-Paulsen

Professor i blodsykdommer, fagansvarlig, NTNU

Petter Quist-Paulsen har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. viskositetssyndrom: oppdatert 8. januar 2023
  2. viskositetssyndrom: oppdatert 8. januar 2023
  3. granulocytose: publiserte bilde 29. desember 2022
  4. granulocytose: oppdatert 29. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Blodplatesykdommer 5
  2. Forstyrrelser i blodets sammensetning 21
  3. Ondartede blodsykdommer 30

Biografi

Petter Quist-Paulsen er overlege ved avdeling for blodsykdommer på St Olavs Hospital og professor ved institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU. Han studerte medisin i Bergen og Trondheim, og tok PhD ved UiB. Han er spesialist i indremedisin og blodsykdommer, og har siden 2002 vært ansatt ved St Olavs Hospital. Han har flere publikasjoner innen hjertemedisin, blodpropp og akutt leukemi.