Petter Quist-Paulsen

Professor i blodsykdommer, fagansvarlig, NTNU

Petter Quist-Paulsen har skrevet 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. erytroblaster: oppdatert 31. mars 2024
  2. erytroblaster: oppdatert 31. mars 2024
  3. erytroblaster: publiserte bilde 31. mars 2024
  4. erytroblaster: oppdatert 31. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Blodets celler og bestanddeler 37
  2. Blodplatesykdommer 5
  3. Forstyrrelser i blodets sammensetning 23
  4. Ondartede blodsykdommer 35

Biografi

Petter Quist-Paulsen er overlege ved avdeling for blodsykdommer på St Olavs Hospital og professor ved institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU. Han studerte medisin i Bergen og Trondheim, og tok PhD ved UiB. Han er spesialist i indremedisin og blodsykdommer, og har siden 2002 vært ansatt ved St Olavs Hospital. Han har flere publikasjoner innen hjertemedisin, blodpropp og akutt leukemi.