Bakka Egil

fagansvarlig, NTNU

Bakka Egil har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. reinlender: oppdatert 20. september 2018
  2. reinlender: oppdatert 20. september 2018
  3. varsovienne: oppdatert 20. september 2018
  4. varsovienne: oppdatert 20. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samværsdans 118

Biografi

fødd 1943 i Sauda, danseforskar,  professor emeritus, direktør ved Senter for folkemusikk og folkedans (1973-1913) og professor i dansevitskap ved Institutt for musikk, Det humanistiske fakultetet, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim (1989-2014).  Æresmedlem Landslaget for Spelemenn 1990, Kommandør av St. Olavs Orden 2008.

Bakka dokumenterte folkedans i alle norske fylke på Færøyane og Island i Tyskland, Polen, Hellas, Austerrike, og Kina og bygde slik opp Nord-Europas største folkedansarkiv. Han bygde opp program for dansevitskap ved NTNU, den nordiske mastergraden NoM ADs, Intensivprogrammet IPEDA(K/M) og Den internasjonale Erasmus mundus  masteren Choreomundus i lag med kollegaer i inn- og utland. Han  har leia og deltatt i ei rekke forskningsprosjekt og hatt mange tillitsverv. Han har mellom anna vore styreleiar i Bunad- og folkedraktrådet, vore styremedlem i verdsorganisasjonen International Council for Traditional Music, og leia   evalueringsorganet for UNESCO-konvensjonen om vern immateriell kulturarv. 

Han har publisert bøker, artiklar filmar og fonogram. Mellom bøkene er:

 2005 Egil Bakka, Brit Versland og Dag Vårdal. Svettedråpen. Folkedansdråpar : læremateriell for folkedans i grunnskulen Flekkefjord: Norsk dansevyrke 2005. ISBN 82-91419-22-1. 125 sider. DVD og CD

1997 Bakka, Egil :Europeisk dansehistorie. (European Dance History) Gyldendal 256 pp. Oslo.

1986 Bakka, Egil, Brit Seland og Dag Vårdal: Grunnbok i folkedans.   Noregs Boklag, Det Norske Samlaget, Oslo 106  sider.

Bakka, Egil (1978). Norske dansetradisjonar. Oslo : Samlaget

2007 Norden i dans.  Folk-fag-forskning. Folkedansens faghistorie i Norden. Novus forlag.  Egil Bakka og Gunnel Biskop (Eds.). 712 sider.

2014 Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden: (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget

Egil Bakkas Heimeside