Maria Bartnes

Førsteamanuensis II, tidligere fagansvarlig, NTNU

Maria Bartnes har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. sikkerhetsledelse - IT: oppdatert 14. juli 2017
  2. sikkerhetshendelse - IT: oppdatert 14. juli 2017
  3. Tjenestenekt: oppdatert 13. juli 2017
  4. HTTPS: oppdatert 13. juli 2017
All aktivitet

Biografi

Maria Bartnes, PhD, er førsteamanuensis II ved Institutt for telematikk, NTNU, og forskningssjef ved SINTEF. Hun har lang erfaring som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF og har dessuten vært IT-sikkerhetsleder for konsernet.

Hennes faglige interesse er IT og informasjonssikkerhet, og hun er spesielt opptatt av samspillet mellom teknologi, organisasjon og mennesker.

Maria har publisert en rekke vitenskapelige artikler fra sitt forskningsarbeid. Hun er dessuten aktiv innen populærvitenskapelig formidling, både gjennom å holde foredrag på ulike arenaer og i ulike typer medier.

Maria var fagmedarbeider fra 2016 til 2017, og fagansvarlig fra 2017 til 2018.