Karin Toska

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fysiologi 147

Biografi

Karin Toska er professor II i fysiologi ved Universitetet i Oslo og overlege i medisinsk biokjemi ved Oslo Universitetssykehus.  Hun har forsket på kortidskontroll av blodtrykk og fysiologiske endringer ved fysisk arbeid og stress.