Gisle Andersen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. fornybare ressurser: oppdatert 28. oktober 2017
 2. Natur og Ungdom: oppdatert 26. oktober 2017
 3. Lars Haltbrekken: godkjente et endringsforslag 26. oktober 2017
 4. Lars Haltbrekken: godkjente et endringsforslag 26. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Forurensning 10
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 20
 3. Miljøbevegelsen 41
 4. Miljøforskning 16
 5. Miljøkatastrofer 12
 6. Miljø og ressurser 9
 7. Miljøvern 28
 8. Offentlig miljøpolitikk 11

Biografi

Seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret. Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved Rokkansenteret

Google Scholar