Gisle Andersen

Forsker, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

 1. EUs grønne vekststrategi: godkjente et endringsforslag 7. juli 2024
 2. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget: redigerte og publiserte et endringsforslag 20. mars 2024
 3. nullvekst: redigerte og publiserte et endringsforslag 20. mars 2024
 4. Miljøagentene: godkjente et endringsforslag 14. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Forurensning 17
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 36
 3. Miljøbevegelsen 47
 4. Miljøkatastrofer 6
 5. Miljø og ressurser 15
 6. Miljøvern 11
 7. Offentlig miljøpolitikk 12

Biografi

Forske II ved NORCE Samfunn (tidligere Rokkansenteret). Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved NORCE

Google Scholar