Gisle Andersen

Forsker II, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

 1. FNs naturpanel - IPBES: godkjente et endringsforslag 20. desember 2021
 2. FNs naturpanel - IPBES: godkjente et endringsforslag 20. desember 2021
 3. luftforurensning: oppdaterte bilde 20. desember 2021
 4. luftforurensning: publiserte bildeforslaget 20. desember 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Forurensning 15
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 35
 3. Miljøbevegelsen 45
 4. Miljøkatastrofer 6
 5. Miljø og ressurser 14
 6. Miljøvern 12
 7. Offentlig miljøpolitikk 12

Biografi

Seniorforsker ved NORCE Samfunn (tidligere Rokkansenteret). Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved NORCE

Google Scholar