Gisle Andersen

Forsker II, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

 1. Naturvernforbundet: oppdatert 30. april 2021
 2. grønt skifte: godkjente et endringsforslag 29. april 2021
 3. EUs grønne vekststrategi: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. april 2021
 4. EUs grønne vekststrategi: godkjente et endringsforslag 28. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Forurensning 13
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 36
 3. Miljøbevegelsen 44
 4. Miljøkatastrofer 7
 5. Miljø og ressurser 14
 6. Miljøvern 11
 7. Offentlig miljøpolitikk 12

Biografi

Seniorforsker ved NORCE Samfunn (tidligere Rokkansenteret). Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved NORCE

Google Scholar