Gisle Andersen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. grønt skifte: godkjente et endringsforslag 8. februar 2019
 2. smog: godkjente et endringsforslag 16. januar 2019
 3. miljøvern: oppdatert 21. november 2018
 4. miljøvern: oppdatert 21. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Forurensning 11
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 20
 3. Miljøbevegelsen 41
 4. Miljøforskning 16
 5. Miljøkatastrofer 13
 6. Miljø og ressurser 10
 7. Miljøvern 28
 8. Offentlig miljøpolitikk 11

Biografi

Seniorforsker ved NORCE Samfunn (tidligere Rokkansenteret). Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved NORCE

Google Scholar