Gisle Andersen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gisle Andersen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. luftforurensning: oppdatert 18. januar 2018
 2. luftforurensning: oppdatert 18. januar 2018
 3. luftforurensning: oppdatert 17. januar 2018
 4. luftforurensning: oppdatert 17. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Forurensning 11
 2. Internasjonalt miljøsamarbeid 20
 3. Miljøbevegelsen 41
 4. Miljøforskning 16
 5. Miljøkatastrofer 13
 6. Miljø og ressurser 9
 7. Miljøvern 29
 8. Offentlig miljøpolitikk 11

Biografi

Seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret. Andersen har doktorgrad i sosiologi fra 2016. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk studie av norsk miljøpolitikk: Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). En redigert versjon av avhandlingen er publisert som open access bok på Universitetsforlaget.   

Hjemmeside ved Rokkansenteret

Google Scholar