Frode Svartdal

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 145 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. atferdsanalyse: Send til godkjenning 14. desember 2018
  2. observasjon - psykologi: oppdatert 1. november 2018
  3. observasjon - psykologi: oppdatert 1. november 2018
  4. feilkilder i forskning: oppdatert 1. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 151
  2. Psykologisk metode 34
  3. Sosialpsykologi 64

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.