Frode Svartdal

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 140 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. straff - psykologi: oppdatert 23. mai 2018
  2. kognitiv dissonans: oppdatert 20. mai 2018
  3. attribusjon: oppdatert 20. mai 2018
  4. attribusjon: oppdatert 20. mai 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 145
  2. Psykologisk metode 33
  3. Sosialpsykologi 64

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.