Frode Svartdal

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 145 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. Philip Zimbardo: oppdatert 17. september 2018
  2. Philip Zimbardo: oppdatert 17. september 2018
  3. ekstinksjon - psykologi: oppdatert 20. juli 2018
  4. lært arbeidsomhet: publisert 20. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 147
  2. Psykologisk metode 34
  3. Sosialpsykologi 65

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.