Frode Svartdal

fagansvarlig, UiT – Norges arktiske universitet

Frode Svartdal har skrevet 127 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. eksperiment: oppdatert 17. august 2017
  2. faktoranalyse: oppdatert 17. august 2017
  3. kognitiv dissonans: oppdatert 17. august 2017
  4. psykososial: oppdatert 17. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 146
  2. Psykologisk metode 30
  3. Sosialpsykologi 66

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.