Frode Svartdal

Professor i psykologi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 155 artikler og har vært fagkonsulent for 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. håp - psykologi: publisert 5. mai 2020
  2. metakognisjon: oppdatert 30. april 2020
  3. bevissthet - psykologi: oppdatert 30. april 2020
  4. akinetopsia: oppdatert 30. april 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 152
  2. Psykologisk metode 33
  3. Sosialpsykologi 68

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.