Frode Svartdal

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 129 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. bekreftelsestendens: kommentert 8. desember 2017
  2. subliminal persepsjon: oppdatert 29. november 2017
  3. subliminal persepsjon: oppdatert 29. november 2017
  4. persepsjon - psykologi: oppdatert 29. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 145
  2. Psykologisk metode 32
  3. Sosialpsykologi 64

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.