Frode Svartdal

Professor i psykologi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 161 artikler og har vært fagkonsulent for 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ragnar Rommetveit: oppdatert 3. september 2021
  2. Ragnar Rommetveit: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. september 2021
  3. Ragnar Rommetveit: endringsforslaget ble avvist 3. september 2021
  4. Albert Bandura: oppdatert 25. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 155
  2. Psykologisk metode 38
  3. Sosialpsykologi 69

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.