Frode Svartdal

Professor i psykologi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 162 artikler og har vært fagkonsulent for 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjønnsrolle: oppdatert 21. september 2020
  2. inventorium: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. september 2020
  3. langtidshukommelse: godkjente et endringsforslag 14. august 2020
  4. normalitet - psykologi: oppdatert 21. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 156
  2. Psykologisk metode 38
  3. Sosialpsykologi 69

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.