Frode Svartdal

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Frode Svartdal har skrevet 146 artikler og har vært fagkonsulent for 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. tilgivelse: oppdatert 14. mars 2019
  2. tilgivelse: oppdatert 14. mars 2019
  3. deklarativt minne: oppdatert 11. mars 2019
  4. atferdsanalyse: Send til godkjenning 14. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 151
  2. Psykologisk metode 34
  3. Sosialpsykologi 64

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.