Frode Svartdal

fagansvarlig, UiT – Norges arktiske universitet

Frode Svartdal har skrevet 127 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. tilgivelse: oppdatert 29. september 2017
  2. tilgivelse: oppdatert 29. september 2017
  3. tilgivelse: oppdatert 29. september 2017
  4. Hawthorne-effekt - psykologi: oppdatert 29. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 145
  2. Psykologisk metode 31
  3. Sosialpsykologi 64

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.