Frode Svartdal

Professor i psykologi, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Frode Svartdal har skrevet 165 artikler og har vært fagkonsulent for 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. persepsjon: oppdatert 15. mars 2024
  2. persepsjon: oppdatert 15. mars 2024
  3. persepsjon: publiserte bilde 15. mars 2024
  4. persepsjon: publiserte bilde 15. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 163
  2. Psykologisk metode 17
  3. Sosialpsykologi 71

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.