Frode Svartdal

Professor i psykologi, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Frode Svartdal har skrevet 170 artikler og har vært fagkonsulent for 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. oppmerksomhet: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juli 2024
  2. selvregulering: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juli 2024
  3. reaksjonstid - psykologi: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juli 2024
  4. Willy-Tore Mørch: godkjente et endringsforslag 24. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kognitiv psykologi 163
  2. Psykologisk metode 17
  3. Sosialpsykologi 72

Biografi

Cand.psychol, dr.philos., professor i psykologi, Universitet i Tromsø.