Lill Tove Fredriksen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Lill Tove Fredriksen har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Elin Anna Labba: oppdatert 22. desember 2022
  2. Siri Broch Johansen: oppdatert 20. desember 2022
  3. Maren Uthaug: oppdatert 19. desember 2022
  4. Kirste Paltto: oppdatert 19. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samisk litteratur 51

Biografi

Lill Tove Fredriksen er førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet. Hun tok hovedfag ved Universitetet i Tromsø i 1999. Hovedfagsoppgaven er en undersøkelse av samiske sanger: "Porsáŋggu lávlagat. Mearrasámi lávlunárbevierru ja olmmošlaš reaškinkultuvra" (Sanger fra Porsanger. Sjøsamisk sangtradisjon og folkelig latterkultur). I 2015 disputerte hun ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlinga: "...mun boađán sin maŋis ja joatkkán guhkkelebbui... Birgengoansttat Jovnna-Ánde Vesta románatrilogiijas Árbbolaččat". (...mun boađán sin maŋis ja joatkkán guhkkelebbui... Mestringsevner i Jovnna-Ánde Vests romantrilogi Árbbolaččat). Dette er den fjerde avhandlinga avlagt på samisk ved UiT Norges artktiske universitet.