Terje Steigen

tidligere fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Terje Steigen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. bypass-operasjon: oppdatert 10. november 2017
  2. PCI: oppdatert 10. november 2017
  3. transmyokardial laserbehandling: oppdatert 10. november 2017
  4. transmyokardial laserbehandling: oppdatert 10. november 2017
All aktivitet

Biografi

Overlege, 1. Amanuensis Dr. med. Terje Steigen er født i 1959.

Spesialist i Indremedisin og i Hjertesykdommer. Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling UNN Tromsø som invasiv Kardiolog.  Arbeider klinisk i hovedsak med undersøkelse og behandling av hjertets kransårer og implantasjon av kateterbaserte hjerteklaffer. Han har hatt 2 studieopphold ved utenlandske hjertesentra, i Vancouver og i Freiburg-Bad Krozingen. Forskningsaktivitet i hovedsak rettet mot klinisk invasiv kardiologi, men også basalfag og hypertensjon. Underviser i tillegg leger og legestudenter på UiT, Norges arktiske universitet.