Dag Myklebust

Riksantikvaren

Dag Myklebust har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

(f. 1948), norsk kunsthistoriker.

Myklebust tok magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1979.  Forskningsstipendiat NAVF 1980 -83.  Siden 1984 ansatt hos Riksantikvaren.  Han har særlig arbeidet med norsk arkitekturhistorie på 18- og 1900-tallet, internasjonal jugendstilarkitektur ( bl. som medlem av en ekspertkomité organisert av UNESCO 1986 - 94 ) og bevarings- og restaureringshistorie.

Siden 1991 har han arbeidet med internasjonalt kulturminnevern, og representert Norge i Europarådets kulturminnekomité frem til 2010.  Han har bidratt til å få frem Portoroz-erklæringen om de frivillige organisasjoners rolle i kulturminnevernet ( 2001 ) og Faro-konvensjonen om kulturminnenes verdi for samfunnet ( 2005 ).  Han har ledet et bilateralt samarbeid om kulturminnevern med Russland ( 1995 - 2010 ).

Myklebust har skrevet et stort antall artikler , der hans arbeid med å utvikle et system for å analysere kulturminnenes verdier fremstår som det viktigste.  Han har også undervist om dette ved læresteder i de nordiske land såvel som i Slovakia og Japan.

Han har skrevet historien til Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.