John-Bjarne Hansen

Professor i blodsykdommer, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Nylig aktivitet

  1. trombose: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tromboemboliske tilstander 10

Biografi

John-Bjarne Hansen er professor i blodsykdommer ved UiT - Norges arktiske universitet og overlege i blodsykdommer ved Universitetssykehuset Nord Norge.  Han er også leder av K.G.Jebsen - senter for trombosesykdommer.