Per Kristian Sebak

fagansvarlig, Bergens Sjøfartsmuseum

Per Kristian Sebak har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den norske Amerikalinje A/S: oppdatert 21. desember 2017
  2. M/S Sagafjord: oppdatert 20. desember 2017
  3. Den norske Amerikalinje A/S: oppdatert 20. desember 2017
  4. Thingvallalinjen: oppdatert 19. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Dampskip 38
  2. Motorskip 31
  3. Rederier 78

Biografi

Per Kristian Sebak er direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum, med doktorgrad i historie. Han har spesialisert seg i migrasjon og sjøfartshistorie, spesielt transatlantisk og i perioden 1850-1940. Han har blant annet utgitt Titanic – 31 norske skjebner (1998), Katastrofeskipet Norge – den glemte ulykken (2001), «vi blir neppe nogensinne mange her» - jøder i Bergen 1851-1945 (2008) og Titanic – historie, myte, litteratur og film (2012), med Jakob Lothe som medforfatter. Doktoravhandling fra Universitetet i Bergen (2012) var en sammenligning mellom Den norske Amerikalinje, Svenske Amerikalinje og DFDS sin transatlantiske passasjerfart i perioden 1898-1929, med særlig fokus på rederienes engasjement i Øst-Europa.