Marianne L. Smebye

redaktør

Nylig aktivitet

  1. myositt: oppdatert 22. februar 2017
  2. dermatomyositt: oppdatert 22. februar 2017
  3. polymyositt: oppdatert 22. februar 2017
  4. myositt: oppdatert 22. februar 2017
All aktivitet

Biografi

Marianne Lislerud Smebye er født i 1980. Hun har studert medisin ved Universitetet i Oslo og ved Universidad Complutense de Madrid, Spania, med legeturnus i Troms. Hun har også studert u-landskunnskap, psykologi og jobbet frivillig i Kirkens Nødhjelp. Fra 2011 til 2016 var hun stipendiat ved Seksjon for kreftcytogenetikk, OUS, med doktorgradsprosjekt om genetiske endringer i eggstokkreft. 

Hun har vært redaktør i Store norske leksikon siden august 2016.