Hedvig Nordeng

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 43 artikler

Nylig aktivitet

 1. Semaglutid: oppdatert 3. mars 2024
 2. Semaglutid: publisert 3. mars 2024
 3. GLP-1-analoger: oppdatert 3. mars 2024
 4. GLP-1-analoger: oppdatert 3. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 14 kategorier:

 1. Andre legemidler 5
 2. Antiinfektiver til systemisk bruk 83
 3. Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler 25
 4. Antiparasitære legemidler, insekticider og insektmidler 14
 5. Dermatologiske legemidler 23
 6. Farmakologi 0
 7. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin 18
 8. Legemidler som virker på blod og bloddannende organer 44
 9. Legemidler som virker på fordøyelsesorganer og stoffskiftet 51
 10. Legemidler som virker på muskler og skjelett 40
 11. Legemidler som virker på nervesystemet 69
 12. Legemidler som virker på respirasjonsorganer 25
 13. Legemidler som virker på sanseorganer 15
 14. Legemidler som virker på urogenitalsystemet og kjønnshormoner 13

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FAI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FAI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FAI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 200 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng