Hedvig Nordeng

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

 1. Felleskatalogen: oppdatert 8. juli 2018
 2. Felleskatalogen: oppdatert 8. juli 2018
 3. antikoagulasjonsbehandling: godkjente et endringsforslag 3. juli 2018
 4. cyklofosfamid: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 15 kategorier:

 1. A Fordøyelsesorganger og stoffskifte 45
 2. B Blod og bloddannende organer 34
 3. C Hjerte og kretsløp 60
 4. D Dermatologiske midler 11
 5. Farmakologi 13
 6. G Urogenitalsystem og kjønnshormoner 10
 7. H Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin 15
 8. J Antiinfektiver til systemisk bruk 76
 9. L Antineoplastiske og immunmodulerende midler 25
 10. M Muskler og skjelett 28
 11. N Nervesystemet 116
 12. P Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler 8
 13. R Respirasjonsorganger 18
 14. S Sanseorganer 13
 15. V Varia 5

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 100 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng