Hedvig Nordeng

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

 1. klozapin: oppdatert 20. august 2020
 2. beroligende midler: oppdatert 18. februar 2020
 3. Z-hypnotika: publisert 18. februar 2020
 4. Benzodiazepin-derivater: oppdatert 18. februar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. Andre legemidler 5
 2. Antiinfektiver til systemisk bruk 82
 3. Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler 26
 4. Antiparasitære legemidler, insekticider og insektmidler 9
 5. Dermatologiske legemidler 22
 6. Farmakologi 0
 7. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin 16
 8. Legemidler som virker på blod og bloddannende organer 38
 9. Legemidler som virker på fordøyelsesorganer og stoffskiftet 46
 10. Legemidler som virker på muskler og skjelett 31
 11. Legemidler som virker på respirasjonsorganer 21
 12. Legemidler som virker på sanseorganer 14
 13. Legemidler som virker på urogenitalsystemet og kjønnshormoner 11

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 100 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng