Hedvig Nordeng

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. antibiotika: oppdatert 29. oktober 2017
  2. antibiotika: redigerte og publiserte et endringsforslag 29. oktober 2017
  3. biologiske legemidler: redigerte og publiserte et endringsforslag 29. oktober 2017
  4. antiinflammatoriske midler: oppdatert 29. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmakologi 570

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 100 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng