Hedvig Nordeng

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

 1. aciklovir: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
 2. pivmecillinam: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
 3. cytostatika: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. november 2020
 4. selektive serotoninreopptakshemmere: Send til godkjenning 8. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 14 kategorier:

 1. Andre legemidler 5
 2. Antiinfektiver til systemisk bruk 87
 3. Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler 26
 4. Antiparasitære legemidler, insekticider og insektmidler 9
 5. Dermatologiske legemidler 23
 6. Farmakologi 0
 7. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin 17
 8. Legemidler som virker på blod og bloddannende organer 40
 9. Legemidler som virker på fordøyelsesorganer og stoffskiftet 51
 10. Legemidler som virker på muskler og skjelett 35
 11. Legemidler som virker på nervesystemet 63
 12. Legemidler som virker på respirasjonsorganer 22
 13. Legemidler som virker på sanseorganer 15
 14. Legemidler som virker på urogenitalsystemet og kjønnshormoner 13

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FAI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FAI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FAI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 140 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng