Hedvig Nordeng

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Felleskatalogen: oppdatert 8. juli 2018
  2. Felleskatalogen: oppdatert 8. juli 2018
  3. antikoagulasjonsbehandling: godkjente et endringsforslag 3. juli 2018
  4. cyklofosfamid: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmakologi 542

Biografi

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt (FI), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, UiO fra 2005. Hun har jobbet ved FI, UiO siden 2006 hvor hun underviser innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi og samfunnsfarmasi. Hun leder forskningsgruppen PharmaSafe ved FI, UiO. Hun har hatt en bistilling som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) siden 2006.

Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskap og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 100 internasjonale artikler, bokkapitler og deltatt i nasjonale retningslinjer om sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland.

Hun er blant annet redaktør for en lærebok i Farmakologi for sykepleiere «Legemidler- og bruken av dem», og bidragsyter i Norsk Legemiddelhåndbok siden 2002.

Hedvig Nordeng har vært fagansvarlig for farmakologi på snl.no siden 2016. Hun kan kontaktes på mail h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no.

For mer informasjon og for å lese Nordengs publikasjonsliste, se hennes publikasjoner i Cristin og UiO.

Twitter: Pharma_Nordeng