Harald Øverby

fagansvarlig, NTNU

Harald Øverby har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. videokonferanse: oppdatert 15. mars 2019
  2. TCP: oppdatert 23. september 2018
  3. bredbåndsnett: oppdatert 23. september 2018
  4. kommunikasjonsteknologi: oppdatert 23. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kommunikasjonsteknologi 221

Biografi

Harald Øverby er professor ved NTNU. Han har jobbet ved NTNU siden 2002, hvor han foreleser for sivilingeniørstudenter og deltar aktivt i flere forskningsprosjekt. 

Harald sine forskningsinteresser er i fagfeltene kommunikasjonsteknologi, optiske nett, pålitelighet og ytelse, og digital økonomi. Han har publisert over 70 artikler i nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter. 

Harald Øverby har vært fagansvarlig på snl.no siden 2016.