Stig Wernø Holter

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Stig Wernø Holter har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Anfinn Øien: oppdatert 13. november 2018
  2. Anfinn Øien: oppdatert 13. november 2018
  3. koralforspill: oppdatert 12. oktober 2018
  4. Guds ord det er vårt arvegods: godkjente et endringsforslag 10. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kirkemusikk 133
  2. Salmesang 104

Biografi

Født 1953, professor i kirkemusikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Fagansvarlig for salmesang, kirkemusikk og tangentinstrumenter i SNL siden 2016. Han var leder for Norsk hymnologisk forening 2006–14 og leder for NORDHYMN Nordisk hymnologisk nettverk 2012–16. Holter har særlig forsket på kirkemusikk, liturgi og norsk salme- og koralhistorie. Hovedredaktør for Nytt norsk salmeleksikon bind I–IV (2011-2018). Har også utgitt Kom, tilbe med fryd: Innføring i liturgikk og hymnologi (Solum forlag 2008).

E-post: stig.holter@uib.no