Anne Marie Frøseth

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Anne Marie Frøseth har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. adekvans: godkjente et endringsforslag 15. november 2023
  2. arbeidsgiveransvar: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. januar 2023
  3. identifikasjon - erstatningsrett: oppdatert 2. januar 2023
  4. identifikasjon - erstatningsrett: oppdatert 2. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Erstatningsrett 46

Biografi

Anne Marie Frøseth er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun ble i 2008 dr. juris på avhandlingen Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. Hun har skrevet flere artikler innenfor erstatningsrett, og er medredaktør i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, som utgis av Universitetsforlaget. Hun underviser også i erstatningsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.