Anne Marie Frøseth

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Anne Marie Frøseth har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. adekvans: oppdatert 5. februar 2018
  2. tap av forsørger: oppdatert 5. februar 2018
  3. erstatning: oppdatert 5. februar 2018
  4. culpa - skyldansvar: godkjente et endringsforslag 12. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Erstatningsrett 30

Biografi

Anne Marie Frøseth er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun ble i 2008 dr. juris på avhandlingen Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. Hun har skrevet flere artikler innenfor erstatningsrett, og er medredaktør i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, som utgis av Universitetsforlaget. Hun underviser også i erstatningsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.