Dag Leraand

fagansvarlig

Dag Leraand har skrevet 1150 artikler og har vært fagkonsulent for 159 artikler

Nylig aktivitet

 1. festning: godkjente et endringsforslag 19. juni 2024
 2. Carl Oscar Munthe: godkjente et endringsforslag 18. juni 2024
 3. Rolf Folland: godkjente et endringsforslag 15. juni 2024
 4. Rolf Folland: oppdatert 14. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. Forsvarets fellesinstitusjoner 35
 2. Forsvar i verden 193
 3. Hæren 47
 4. Hær og landforsvar 196
 5. Internasjonale militære biografier 114
 6. Internasjonale militære organisasjoner 6
 7. Internasjonale operasjoner 83
 8. Militære grader og funksjoner 122
 9. Nordisk forsvarssamarbeid 12
 10. Norske forsvarsorganisasjoner 23
 11. Norske militære biografier 187
 12. Tidligere allianser og organisasjoner 3
 13. Verneplikt i Norge 10

Biografi

Dag Leraand (f. 1957), journalist fra bl.a. Arbeiderbladet og Utvikling (Norad), og kommunikasjonsrådgiver i Gazette og Styrkr; tidligere presseoffiser fra Forsvaret, herunder i FN-styrken UNIFIL i Libanon. Frilansjournalist i Kairo 1985-86.

Leraand har i en årrekke arbeidet med internasjonale spørsmål, særlig knyttet til Afrika og Midtøsten, FN og utviklingsspørsmål, og har vært bidragsyter i SNL i ca. tretti år, med fagansvar særlig for historie og politikk i Afrika og Midtøsten, samt internasjonale fredsoperasjoner. Medforfatter av flere fagbøker, inkl. 'med FN i fredens tjeneste', ':i kamp for fred' om Norges deltakelse i UNIFIL, og 'Intops' om norsk deltakelse i en rekke internasjonale operasjoner.