Bård Gunnar Stokke

Forsker, fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Bård Gunnar Stokke har skrevet 55 artikler

Nylig aktivitet

 1. snøspurv: oppdaterte bilde 21. november 2023
 2. snøspurv: publiserte bildeforslaget 21. november 2023
 3. snøspurv: oppdaterte bilde 20. november 2023
 4. snøspurv: oppdaterte bilde 20. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 54 kategorier:

 1. Amerikanske gjøker 1
 2. Amerikaspurvfamilien 1
 3. Anier 1
 4. Bombycilla 3
 5. Buskspurvfamilien 1
 6. Calcarius 3
 7. Cecropis 8
 8. Clamator 4
 9. Coccyzus 13
 10. Cuculus 10
 11. Delichon 3
 12. Emberiza 44
 13. Fossekallfamilien 1
 14. Gartnerfamilien 1
 15. Gjerdesmettfamilien 1
 16. Gjøkfamilien 1
 17. Gjøkfugler 1
 18. Gymnorhina 1
 19. Heteralocha 1
 20. Hirundo 15
 21. Honningeterfamilien 1
 22. Jernspurvfamilien 1
 23. Jordgjøker 1
 24. Junco 5
 25. Lappspurvfamilien 1
 26. Lattertrostfamilien 1
 27. Malkohaer og koaer 1
 28. Melospiza 3
 29. Monarkfamilien 2
 30. Oriolus 29
 31. Oxyruncus 1
 32. Panurus 1
 33. Parasittiske gjøker 1
 34. Pirolfamilien 1
 35. Plectrophenax 2
 36. Pottemakerfamilien 1
 37. Prosthemadera 1
 38. Prunella 13
 39. Ptilonorhynchus 1
 40. Ptyonoprogne 3
 41. Pungmeisfamilien 1
 42. Remiz 4
 43. Riparia 6
 44. Sidensvansfamilien 1
 45. Slakterfuglfamilien 1
 46. Sporegjøker 1
 47. Spurvefugler 63
 48. Struthidea 1
 49. Stærfamilien 3
 50. Svalefamilien 1
 51. Tichodroma 1
 52. Troglodytes 12
 53. Veverfamilien 2
 54. Zonotrichia 5

Biografi

Bård G. Stokke er utdannet ved NTNU, Trondheim der han tok sin PhD i evolusjonsbiologi i 2001. Han har spesialisert seg på samevolusjon og forsket mye på våpenkappløpet mellom kullparasitter og deres verter. Mye av forskningen har omhandlet vår europeiske gjøk, men Stokke har også arbeidet mye i Asia med ulike gjøkarter der. Forskningen har resultert i over 100 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, samt flere populærvitenskapelige artikler, mediabidrag (TV, radio, aviser) og bøker om gjøken på norsk, tysk, nederlandsk, fransk og engelsk.

Stokke arbeider som forsker ved NINA, Trondheim med spesielt fokus på effektene av vindkraft, kraftlinjer og generell menneskeskapt forstyrrelse på fugl. Stokke leder også arbeidet med revisjon av Fremmedartslista og Rødlista for fugl.