Bård Gunnar Stokke

Forsker, fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Bård Gunnar Stokke har skrevet 55 artikler

Nylig aktivitet

 1. krattspurv: oppdatert 23. januar 2021
 2. hekkspurv: oppdatert 23. januar 2021
 3. rustspurv: oppdatert 23. januar 2021
 4. tyrkerspurv: oppdatert 23. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 25 kategorier:

 1. Amerikaspurver 5
 2. Amerikaspurvfamilien 0
 3. Buskspurvfamilien 20
 4. Buskspurvfamilien 0
 5. Fossekallfamilien 2
 6. Fossekallfamilien 0
 7. Gartnerfamilien 0
 8. Gjerdesmettfamilien 0
 9. Gjerdesmettfamilien 2
 10. Gjøkfamilien 0
 11. Gjøkfugler 11
 12. Gjøkfugler 0
 13. Honningeterfamilien 0
 14. Jernspurvfamilien 0
 15. Jernspurvfamilien 5
 16. Lappspurvfamilien 3
 17. Pirolfamilien 0
 18. Pungmeisfamilien 0
 19. Sidensvansfamilien 0
 20. Slakterfuglfamilien 0
 21. Spurvefugler 0
 22. Spurvefugler 86
 23. Svalefamilien 6
 24. Tanagarer 2
 25. Veverfamilien 0

Biografi

Bård G. Stokke er utdannet ved NTNU, Trondheim der han tok sin PhD i evolusjonsbiologi i 2001. Han har spesialisert seg på samevolusjon og forsket mye på våpenkappløpet mellom kullparasitter og deres verter. Mye av forskningen har omhandlet vår europeiske gjøk, men Stokke har også arbeidet mye i Asia med ulike gjøkarter der. Forskningen har resultert i over 100 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, samt flere populærvitenskapelige artikler, mediabidrag (TV, radio, aviser) og bøker om gjøken på norsk, tysk, nederlandsk, fransk og engelsk.

Stokke arbeider som forsker ved NINA, Trondheim med spesielt fokus på effektene av vindkraft, kraftlinjer og generell menneskeskapt forstyrrelse på fugl. Stokke leder også arbeidet med revisjon av Fremmedartslista og Rødlista for fugl.