Bård Gunnar Stokke

fagansvarlig, NTNU

Bård Gunnar Stokke har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. karminbieter: oppdatert 27. april 2018
  2. karminbieter: oppdatert 27. april 2018
  3. karminbieter: oppdatert 27. april 2018
  4. karminbieter: oppdatert 27. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Gjøkfugler 8

Biografi

Bård G. Stokke er utdannet ved NTNU, Trondheim der han tok sin PhD i evolusjonsbiologi i 2001. Han har spesialisert seg på samevolusjon og forsket mye på våpenkappløpet mellom kullparasitter og deres verter. Mye av forskningen har omhandlet vår europeiske gjøk, men Stokke har også arbeidet mye i Asia med ulike gjøkarter der. Forskningen har resultert i nærmere 100 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, samt flere populærvitenskapelige artikler, mediabidrag (TV, radio, aviser) og en bok om gjøken på norsk.

For tiden arbeider Stokke i et stort EU-finansiert prosjekt (AfricanBioServices), hvor han innehar en rolle som taskleder med ansvar for innsamling og analyser av biodiversitetsdata fra Serengeti-Mara, Tanzania/Kenya.

I tillegg arbeider Stokke som forsker ved NINA, Trondheim med spesielt fokus på effektene av vindkraft, kraftlinjer og generell menneskeskapt forstyrrelse på fugl.