Lene Martinsen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Lene Martinsen har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. plasmid: Send til godkjenning 11. august 2020
  2. arvestoff: oppdatert 5. juni 2020
  3. arvestoff: oppdatert 4. juni 2020
  4. genuttrykk: redigerte og publiserte et endringsforslag 19. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Genetikk 75

Biografi

Jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO) i molekylær evolusjon og en postdoktor fra Harvard University/UiO i evolusjonsbiologi og genetikk. Jeg skriver for tiden en populærvitenskapelig bok om Y-kromosomet og jeg også skriver for Biolog, medlemsbladet til Norsk Biolog Forening. Jeg jobber på Ullevål Sykehus i Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD). Mellom 70 og 80 % av alle sjeldne sykdommer er genetiske.

Jeg er født i Oslo og har bodd mesteparten av livet der, men har også bodd 5 år i Boston, USA, da jeg var postdoktor på Harvard University.

Eksterne lenker