Sigmund Karterud

Professor, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Sigmund Karterud har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. antisosial personlighetsforstyrrelse: oppdatert 20. august 2023
  2. antisosial personlighetsforstyrrelse: godkjente et endringsforslag 20. august 2023
  3. tilknytningsmønster: godkjente et endringsforslag 18. desember 2022
  4. psykopati: godkjente et endringsforslag 18. desember 2022
All aktivitet

Biografi

Sigmund Karterud (f. 1945) er professor i psykiatri, tidligere ved Universitetet i Oslo, og tidligere avdelingsoverlege ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Han har vært fagansvarlig for emnet personlighetsforstyrrelser på snl.no siden 2020. 

Karterud har arbeidet med forskning, utredning, behandling av personlighetsforstyrrelser siden begynnelsen av 1980-tallet. Hans doktorgradsavhandling (1989) omhandlet "Group processes in therapeutic communities" og han var sentral i oppbygning av utdannelse av gruppeanalytisk psykoterapi i Norge. Han ledet i mange år Nettverk for Personlighetsforstyrrelser i Norge som er et nettverk for kliniske enheter som samarbeider om behandling og forskning, og som har opparbeidet en av verdens største databaser på området. Mange av disse enhetene driver i dag mentaliseringsbasert terapi (MBT) som er en evidensbasert metode for behandling av (særlig) emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og Karterud har skrevet flere manualer for MBT samtidig som han har vært sentral i utdanning av MBT i Norge gjennom Institutt for Mentalisering

Han har publisert en lang rekke (ca 150) vitenskapelige artikler om emner relatert til personlighetsforstyrrelser og en rekke fagbøker, hvorav spesielt kan nevnes "Personlighet" (2017), "Personlighetspsykiatri" (2017) og Mentaliseringsbasert behandling (2020). 

Karterud tok også initiativ til opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og MBT kvalitetslaboratorium (MBT-lab). MBT-laben har produsert flere demonstrasjonsvideo for opplæringsformål. Noen av disse kan sees på Karteruds hjemmeside www.sigmundkarterud.no